Opgelet: u bezoekt de website van inSentis Nederland vanuit BelgiĆ«. U kan hier terecht op de website van inSentis BelgiĆ«: www.insentis.be

Wat is tinnitus?

Tinnitus of oorsuizen betekent dat je geluid waarneemt (bijvoorbeeld fluiten, piepen, sissen, ruisen, brommen,...), zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is.

Wat is hyperacusis?

Hyperacusis betekent dat je overgevoelig bent voor normale, alledaagse geluiden die voor andere mensen niet te luid zijn (bijvoorbeeld het rinkelen van bestek, wind in de oren, spelende kinderen, blaffende honden...). Mensen met hyperacusis ervaren deze geluiden als onaangenaam, irriterend of zelfs ondraaglijk.

Wat is Tinnitus Retraining Therapy (TRT) / Tinnitus Retraining Therapie?

Tinnitus Retraining Therapy of kortweg TRT is een tinnitus- en hyperacusis management therapie, ontwikkeld door Dr. Pawel Jastreboff en Dr. Jonathan Hazell. TRT is een gewenningstherapie: het doel is om te leren wennen aan de tinnitus, zodat we er niet langer last van ondervinden en het uiteindelijk zelfs niet altijd meer waarnemen. De resultaten van deze behandeling zijn veelbelovend: het overgrote deel (meer dan 80%) van de mensen die TRT volgen, bereiken een succesvolle uitkomst.

In een eerste fase wordt de angst rond de tinnitus en de reactie erop weggenomen. Dit noemt men het wennen aan de reactie. Pas daarna kan je werken aan het minder en minder waarnemen van de tinnitus, ofwel het wennen van de waarneming.

Op een bepaald moment zijn je hersenen de tinnitus als belangrijk gaan beschouwen. Zo lang dat het geval is, doen je hersenen waarvoor ze geprogrammeerd zijn, namelijk focussen op dat zogezegde belangrijke signaal. Op zich is dat een gezonde reactie: op iets dat we als gevaarlijk beschouwen, kunnen we best reageren. Alleen reageren we in het geval van oorsuizen veel te sterk in verhouding tot het signaal (de tinnitus).
We moeten onze hersenen dus terug leren dat de tinnitus onbelangrijk is. Pas dan kunnen we er aan wennen. Uiteindelijk zullen we de tinnitus in het merendeel van de tijd niet meer bewust waarnemen en er geen last meer van ondervinden.

Eens we het punt bereiken dat onze hersenen het tinnitussignaal als onbelangrijk gaan beschouwen, gaan ze het vanzelf meer en meer wegfilteren. Een goede metafoor is de volgende: als je binnenkomt in een stille kamer met een koelkast, dan zal je het gezoem van de motor in eerste instantie bewust waarnemen. Je hersenen weten echter dat dit signaal onbelangrijk is en na een paar minuten zal je het niet meer horen. Het onbelangrijke signaal wordt als het ware weggefilterd door onze hersenen. En precies datzelfde proberen we te bereiken voor het tinnitussignaal.

TRT bestaat uit 2 belangrijke pijlers: counseling en geluidsverrijking.
Tijdens de counselingsessies gaan we kijken hoe tinnitus juist werkt. Pas als we helemaal begrijpen wat er zich afspeelt tussen onze oren (de hersenen...), kunnen we onze reactie op de tinnitus veranderen. In de sessies wordt dit uitgewerkt aan de hand van het neurofysiologisch model van Jastreboff.
Geluidsverrijking vergemakkelijkt het gewenningsproces: er wordt extra geluid aangeboden zodat de tinnitus relatief stiller zal klinken. Dit kan op verschillende (meestal eenvoudige) manieren gebeuren en hangt af van de individuele situatie van de persoon. Zo kan het voldoende zijn om wat zachte muziek op te zetten in stille periodes of 's nachts een eenvoudig geluidstoestelletje op het nachttafeltje te plaatsen. In sommige andere gevallen kan een draagbare geluidsgenerator (= een apparaatje dat in het oor gedragen wordt en een zachte ruis voortbrengt) overwogen worden.
De behandeling is opgebouwd uit verschillende sessies. Bij aanvang van de therapie (= intake) wordt de eigen problematiek in kaart gebracht aan de hand van de informatie die je aanbrengt en een gestandaardiseerde vragenlijst. Het basistraject bestaat uit deze intakesessie en 2 counselingsessies. Vervolgens kunnen indien gewenst en in onderling overleg nog bijkomende follow-up sessies ingepland worden om de evolutie verder op te volgen.
De onderliggende mechanismen van overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis, misofonie) zijn nauw verwant aan die van tinnitus. Dit betekent dat TRT ook succesvol kan gebruikt worden voor deze groep.

Wat is jullie doelgroep?

Onze behandeling is gericht op mensen die last ondervinden van oorsuizen en/of overgevoelig zijn voor geluid.

Zijn de sessies steeds individueel?

Ja. De sessies zijn individuele sessies. Wij geloven in een persoonlijke en doelgerichte aanpak, zodat we specifiek rond de eigen problematiek kunnen werken.
De sessies zijn dus geen groepssessies.
Uiteraard zijn personen uit jouw omgeving welkom als je dat graag hebt, bijv. je partner, je ouder, ... Dit kan helpen in het gewenningsproces. Je hebt dan tenslotte ook iemand om mee te praten die het probleem beter heeft leren kennen.

Moet ik een huisarts/keel-neus-oorarts (KNO) raadplegen?

Tinnitus kan een medische oorzaak hebben. Een medisch onderzoek is nuttig om onderliggende fysieke oorzaken uit te sluiten. Raadpleeg daarom best eerst je huisarts, die je indien nodig kan doorverwijzen naar een keel-neus-oorarts.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

De basisbehandeling bestaat uit 4 sessies van 1 uur. In dit basistraject wordt alle informatie aangereikt en kan je aan de slag met de aangeleerde technieken. In onderling overleg kunnen nog bijkomende follow-up sessies worden ingepland om de verdere evolutie op te volgen en extra counseling te voorzien.
In onze informatiebundel die u hier kan aanvragen, vindt u hierover nog meer informatie.

Ik heb helemaal geen last van oorsuizen, maar ik ben wel overgevoelig voor geluid. Kom ik in aanmerking voor behandeling?

Ja. Overgevoeligheid voor geluid komt vaak voor in combinatie met tinnitus, maar kan ook voorkomen zonder dat er sprake is van tinnitus.
Het onderliggend mechanisme is nauw verwant met tinnitus en kan op gelijkaardige manier met TRT behandeld worden.

Wordt de therapie terugbetaald?

De zorg van inSentis wordt niet vergoed vanuit uw zorgverzekeraar.

Ik heb hoorapparaten. Heeft dit een invloed op de aanvullende geluidstherapie?

Nee. Hoorapparaten kunnen zonder probleem gebruikt worden en staat het toepassen van geluidsverrijking niet in de weg.

Wordt mijn tinnitus "gemaskeerd"?

Nee. Maskeren betekent dat je de tinnitus probeert te verbergen achter andere geluiden, zodat je deze niet meer hoort. Dit kan eventueel soelaas brengen tijdens het dragen van deze apparaten, maar biedt geen structurele oplossing. Als de apparaten worden uitgeschakeld, dan is de tinnitus nog steeds even hard aanwezig. Geluidsverrijking gebruikt om het tinnitussignaal relatief minder sterk te maken. We gaan het echter niet verstoppen: aan iets wat je niet hoort, kan je moeilijk wennen.